DPS_tlo
Pomagać warto cały rok, a nie tylko 1 sierpnia...
Dom Powstańców Warszawy został otwarty w 2018 r. Jest czymś w rodzaju dedykowanego Domu Dziennego Pobytu. Finansowany jest częściowo przez stołeczny ratusz, ale też ze składek i darowizn. Stworzono go jako miejsce, w którym codziennie, od poniedziałku do piątku, spotykają się powstańcy, przy herbacie, soku, na rozmowach towarzyskich, ale też lekcjach z młodzieżą i na obiedzie. Ponad podziałami politycznymi.

Źródło: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/2128449,1,dom-powstanca-warszawskiego-pomagac-caly-rok-a-nie-tylko-1-sierpnia.read
Autor: Katarzyna Kaczorowska - Polityka

2021-08-02

strzałka do góry