DPS_tlo
Pomysły są, ze wsparciem gorzej
- Chcemy zmierzać w kierunku takich rozwiązań, jak domy dziennego pobytu, kluby seniora, mieszkania chronione, czy dozorowane – mówił Jarosław Szóstka, wiceburmistrz Prudnika. – Są to rozwiązania pozwalające seniorom przebywać w środowisku, które jest dla nich bardziej naturalne niż DPS, gdzie też barierą są rosnące koszty. Potrzebne jest stworzenie ogólnopolskich programów wsparcia samorządów, albo powstanie specjalnych agend rządowych, które tym problemem mogłyby się lokalnie zajmować.

Źródło: https://radio.opole.pl/125,8239,zuzanna-donath-kasiura-wicemarszalek-wojewodztwa
Autor: Jan Poniatyszyn - Radio Opole

2021-08-03

strzałka do góry