DPS_tlo
Nowa dyrektorka w Mianocicach
Od 16 sierpnia 2021 r. nowym dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Mianocicach, wyłonionym w drodze postępowania konkursowego, jest Ewa Bętkowska z Książa Wielkiego. Ewa Bętkowska przez niespełna 18 lat pracowała w DPS „Dom Kombatanta” w Miechowie, na stanowisku pracownik socjalny.

Źródło: https://miechowski.pl/2021/08/17/nowy-dyrektor-dps-mianocice/
Autor: Krzysztof Capiga - Miechowski.pl

2021-08-18

strzałka do góry