DPS_tlo
Odwiedzili prezydenta miasta
- Nasi mieszkańcy radzą sobie coraz lepiej. Realizują codzienne obowiązki, a pięcioro znalazło już pracę. Ich pracodawcy wypowiadają się o nich w samych superlatywach - mówi Alina Popławska, dyrektorka DPS dla Dorosłych w Bytomiu, któremu podlegają mieszkania chronione przy ul. Józefczaka. - Dziś odwiedzamy Urząd Miejski w Bytomiu ponieważ chcemy pokazać mieszkańcom, jak wygląda dzień pracy prezydenta, jakie sprawy mogą załatwić w magistracie, gdzie odbywają się sesje Rady Miejskiej - dodaje dyrektor Alina Popławska.

Źródło: https://www.bytom.pl/aktualnosci/index/Jak-wyglada-praca-prezydenta-Odwiedziny-w-ratuszu/idn:35569
Autor: Urząd Miejski w Bytomiu/Bytom.pl

2021-08-18

strzałka do góry