DPS_tlo
Trudno znaleźć kadrę do nowego DPS w Raciborzu
W połowie września ma ruszyć nowy DPS przy placu Wolności w Raciborzu. W rekrutacji na podopiecznych placówki wyłoniono 14 osób. Wszystkich miejsc jest tam 30. Wciąż kompletowana jest wykwalifikowana kadra. - Brakuje takich osób na rynku pracy - mówiła 18 sierpnia radnym z komisji oświaty Roksana Pytlik zastępca dyrektora OPS-u w Raciborzu.

Źródło: https://www.nowiny.pl/181144-w-polowie-wrzesnia-ma-ruszyc-nowy-dps-przy-placu-wolnosci-kompletujemy-kadre.html
Autor: ma.w - Nowiny.pl

2021-08-22

strzałka do góry