DPS_tlo
Służba więzienna pomogła kobietom z Nowej Wsi
Na prośbę dyrektorki Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, funkcjonariusze Zakładu Karnego we Wronkach zaangażowali się w pomoc w zniesienie starych mebli i drzwi, które zalegały na poddaszu budynku. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi przeznaczony jest dla kobiet dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie. Pracownicy DPS to również przede wszystkim kobiety.

Źródło: https://eszamotuly.pl/funkcjonariusze-wronieckiego-zakladu-karnego-pomogli-dps-owi/
Autor: Red. - Eszamotuly.pl

2021-08-23

strzałka do góry