DPS_tlo
Zaproszenie na konferencję "Czy deinstytucjonalizacja to likwidacja instytucji"
Poniżej publikujemy zaproszenie na konferencję:
 
W odpowiedzi na działania niektórych Organizacji Pozarządowych, promujących rozwiązania w zakresie całkowitej likwidacji usług opieki całodobowej – rozumianych jako likwidację wszystkich INSTYTUCJI, po wielu latach pracy w systemie, obserwacji kierunku w którym zmierza pomoc społeczna, podjęliśmy decyzję o powołaniu Fundacji, której celem jest wypracowanie modelu deisntytucjonalizacji usług społecznych rozumianych jako zmianę sposobu funkcjonowania instytucji opieki całodobowych. Fundacja skupia wokół siebie praktyków i wieloletnich pracowników systemu, praktyków deinstytucjonalizacji.
 
Obecnie chcemy budować Koalicję na rzecz Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych, której celem jest rozwój usług w środowisku zamieszkania, również poprzez pełne wykorzystanie potencjału instytucji całodobowych oraz zmianę sposobu ich funkcjonowania.
 
PRZECIWSTAWIAMY SIĘ KONCEPCJI ZAMYKANIA INSTYTUCJI OPIEKUŃCZYCH. W całej Europie nie ma kraju bez instytucji opiekuńczych.
 
Dlatego, zmieniajmy je, kolejny raz standaryzujmy i nadal profesjonalizujmy.
 
W związku z tym, zapraszamy Dyrektorów, działaczy, Samorządowców, Społeczników na Konferencję pt.:
 
CZY DEINSTYTUCJONALIZACJA – TO LIKWIDACJA INSTYTUCJI?
- Wyzwania dla domów pomocy społecznej.

 
Konferencja odbędzie się w Warszawie, w dniu 7 września 2021 r. w Hotelu NOVOTEL.
 
Udział w Konferencji zapowiedziało już Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie.
 
Z uwagi na obostrzenia, Konferencja musi odbyć się w rygorze sanitarnym, dlatego posiadamy ograniczoną liczbę miejsc.
 
Koszt udziału w Konferencji to 280,00 zł brutto od osoby. O zakwalifikowaniu do udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia najpóźniej do 27 sierpnia 2021r.
 
Pokażmy, iż nie dajemy zgody na przeprowadzenie procesu deinstytucjonalizacji bez udziału interesariuszy w postaci Przedstawicieli placówek opieki całodobowej.
 
informacje i zapisy:
https://fundacjalibertatem.pl
email: konferencja@fundacjalibertatem.pl
biuro@fundacjalibertatem.pl
lub na profilu facebook
kontakt telefoniczny: 517-418-928

Zaproszenie na konferencję 'Czy deinstytucjonalizacja to likwidacja instytucji'
 
Zaproszenie na konferencję 'Czy deinstytucjonalizacja to likwidacja instytucji'
 

Autor: Fundacja LIBERTATEM

2021-08-24

strzałka do góry