DPS_tlo
X Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego
Od dziesięciu już lat są organizowane Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego. Zorganizowano dziesiątki wydarzeń sportowych, kulturalnych, społecznych. Teraz, po warsztatach kulinarnych, w drugiej połowie września odbędzie się Legionowska Paraolimpiada, plener malarski ”Chodź pomaluj mój świat”, plener fotograficzny „Świat wokół nas”. W październiku konferencja „Praca dla niepełnosprawnych intelektualnie, Październik Miesiącem Osób Niemówiących Integracyjna akcja powiatowa AAC ... W przedsięwzięciach aktywnie uczestniczy DPS Kombatant w Legionowie.

Źródło: https://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/powiat-legionowski/x-dni-osob-niepelnosprawnych-miasta-legionowo-powiatu-legionowskiego-warsztaty-kulinarne/
Autor: Gazetapowiatowa.pl

2021-08-26

strzałka do góry