DPS_tlo
Zbliża się czas szczepień przeciw grypie
1 września wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. Ustawodawca wskazuje w nim, kto otrzyma bezpłatne szczepienia na grypę. W rupie uprawnionych do bezpłatnych szczepionek są ponownie osoby przebywające w domu pomocy społecznej, a także osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.

Źródło: https://pulsmedycyny.pl/kogo-obejma-bezplatne-szczepienia-przeciw-grypie-w-sezonie-2021-2022-rozporzadzenie-mz-1125929
Autor: MS - Puls Medycyny/ Dziennik Ustaw

2021-08-31

strzałka do góry