DPS_tlo
Łódź: specjalna pula na opiekę wytchnieniową
W kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest 200 tysięcy złotych przeznaczonych na realizację programu "Opieka wytchnieniowa". Jest to realne wsparcie dla osób, które na co dzień opiekują się niesamodzielnymi osobami niepełnosprawnymi. Pomoc może być udzielona w domu lub w formie całodziennego pobytu w dps.

Źródło: https://expressilustrowany.pl/pomoc-w-opiece-nad-niepelnosprawnymi-czyli-opieka-wytchnieniowa-dla-rodzin-w-lodzkim-mops-sa-srodki-na-wsparcie-potrzebujacych/ar/c14-15800920
Autor: Agnieszka Jedlińska - Express Ilustrowany

2021-09-15

strzałka do góry