DPS_tlo
W Legnicy żądają 1000 złotych podwyżki od nowego roku
Pracownicy legnickiego MOPS-u żądają podwyżki - o 1000 złotych od stycznia 2022 roku. "Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w MOPS w Legnicy ponownie zwróciła się do Prezydenta Legnicy o udzielenie konkretnej odpowiedzi na zgłoszone postulaty o zabezpieczenie środków w budżecie miasta na 2022 rok przeznaczonych na wzrost płacy zasadniczej o 1000 zł dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej w Legnicy."

Źródło: https://tulegnica.pl/artykul/pracownicy-legnickiego/1219461
Autor: Paweł Jantura - Gazeta Legnicka/Tulegnica.pl

2021-09-16

strzałka do góry