DPS_tlo
Nowy pawilon w Żyrzynie
Nowy budynek Domu Pomocy Społecznej zostanie otwarty w Żyrzynie. Placówka mieści się w wyremontowanym i zaadaptowanym budynku po byłym Zespole Szkół. Dom jest przeznaczony dla 30 osób: kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku i przewlekle chorych, które wymagają całodobowej opieki. Dom prowadzi również mieszkania chronione.

Źródło: https://radio.lublin.pl/2021/09/zyrzyn-otwarcie-nowego-budynku-domu-pomocy-spolecznej/
Autor: MaK/ opr. DySzcz - Radio Lublin

2021-09-17

strzałka do góry