DPS_tlo
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Broniszewicach ma nowy pawilon
W Broniszewicach (diecezja kaliska) odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku drugiego Domu Chłopaków. Siostry dominikanki dzięki wsparciu anonimowego darczyńcy wybudowały nowy dom dla 11 podopiecznych z autyzmem. Jeden dom dla niepełnosprawnych dzieci, który został oddany do użytku w 2018 r., okazał się za mały, bo potrzebujących takiej opieki jest znacznie więcej.

Źródło: https://www.onet.pl/informacje/kai/broniszewice-drugi-dom-chlopakow-otwarty/tgmmymf,30bc1058
Autor: KAI/Onet

2021-09-20

strzałka do góry