DPS_tlo
Są pierwsze wyniki badań nad placówkami pomocy społecznej w czasie pandemii
Członkowie Zakładu Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej, Wydziału Socjologii UAM w Poznaniu opracowali projekt badawczy, który pozwolił przyjrzeć się temu, jak instytucje pomocy społecznej (w tym dps-y) radzą sobie w pandemicznej rzeczywistości. Badania naukowców dokumentują fakt, że pracownicy instytucji pomocy społecznej często z narażeniem zdrowia podejmowali codzienny trud pomocy drugiemu człowiekowi. Raporty z tych etapów badań można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Socjologii UAM.

Źródło: https://uniwersyteckie.pl/nauka/wydzial-socjologii-uam-pomoc-spoleczna-w-czasie-pandemii
Autor: Ryszard Necel - Uniwersyteckie.pl

2021-09-27

strzałka do góry