DPS_tlo
DPS nie tylko dla własnych podopiecznych
Ze świadczeń opiekuńczych i specjalistycznych będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy Drzewica. Wszystko dzięki projektowi realizowanemu przez funkcjonujący tu Dom Pomocy Społecznej. Rozszerzy on swoją działalność. Będzie udzielał świadczeń opiekuńczych lub specjalistycznych w środowisku lokalnym również osobom, które nie są mieszkańcami DPS-u. Projekt realizowany jest przez powiat opoczyński.

Źródło: https://radioplus.com.pl/region/58268-uslugi-opiekuncze-dla-drzewiczan
Autor: Marcin Prejs - Radio Plus

2021-10-06

strzałka do góry