DPS_tlo
Nowy program ministerialny dla rodzinnych domów pomocy
Od przyszłego roku gminy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie tworzenia nowych domów oraz o dopłaty do pobytu podopiecznych w ramach programu rozwoju rodzinnych domów pomocy - informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jak podaje MRiPS program składa się z dwóch modułów. Moduł I zakłada dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy. Moduł II to dofinansowanie do 80 proc. kosztów remontu lub zakupu wyposażenia w przypadku tworzenia nowego rodzinnego domu pomocy.

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/rusza-program-rozwoju-rodzinnych-domow-pomocy
Autor: aba - PAP

2021-10-07

strzałka do góry