DPS_tlo
W Nakle realizują projekt finansowany przez PFRON
We wrześniu br. w Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią rozpoczęto działania związane z realizacją projektu skierowanego dla mieszkańców Domu – finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV. Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zakupione i zamontowane zostały na salach rehabilitacji oraz terapii – klimatyzatory z lampami wiruso- i biobójczymi. W planie jest również zakup pawilonu, który umożliwi prowadzenie dodatkowych zajęć dla mieszkańców na zewnątrz budynku. Pawilon będzie również wykorzystywany podczas odwiedzin rodzin mieszkańców.

Źródło: https://kurier-nakielski.pl/w-domu-pomocy-spolecznej-w-nakle-nad-notecia-realizowany-jest-kolejny-projekt-dla-mieszkancow/
Autor: DPS w Nakle nad Notecią/ Kurier Nakielski

2021-10-08

strzałka do góry