DPS_tlo
Projekt unijny dla zachodniopomorskich placówek
Jednorazowe maseczki i rękawiczki trafią do zachodniopomorskich instytucji, w tym domów pomocy społecznej, w ramach unijnego projektu „Region Dobrego Wsparcia”. Środki ochrony osobistej zostaną przekazane placówkom, które złożyły wcześniej zapotrzebowanie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej. Jak podały służby prasowe marszałka województwa, po taką pomoc zgłosiły się 52 instytucje, m.in. DPS-y, środowiskowe domy samopomocy, hospicja, schroniska dla bezdomnych.

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/jednorazowe-maseczki-i-rekawiczki-trafia-m-in-dla-dps-ow-w-zachodniopomorskim,318937.html
Autor: PAP/RAF - Portal Samorządowy

2021-10-11

strzałka do góry