DPS_tlo
Braki pielęgniarek: na razie wiadomo, co trzeba zrobić
Jednym z najważniejszych tematów poruszanych na ostatnim konwencie powiatów województwa łódzkiego była kwestia obsady pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej. Starostowie spotkali się we wtorek 5 października w Bełchatowie i przyjęli stanowisko w sprawie finansowania personelu pielęgniarskiego w dps-ach. Chodzi o to, żeby zapewnić pensjonariuszom dps-ów całodobową opiekę finansowaną przez NFZ, przywrócić kształcenie pielęgniarek na poziomie szkolnictwa średniego i policealnego, czy wreszcie otworzyć możliwości zatrudniania pracowników innych zawodów medycznych, np. ratowników medycznych.

Źródło: https://radomszczanska.pl/artykul/w-dps-ach-brakuje-pielegniarek/720553
Autor: Radomszczanska.pl

2021-10-11

strzałka do góry