DPS_tlo
Pieniądze dla dps-ów z Unii i z krajowych źródeł
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w swoim komunikacie poinformowało, że od początku pandemii (tzn. w latach 2020-21) wydatkowało dodatkowe 231,6 mln zł dla domów pomocy społecznej. Pieniądze pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z rezerw celowych budżetu państwa. Większość tej kwoty – 137,6 mln zł – do placówek trafiło już w ubiegłym roku. Jeszcze większą kwotę domy pomocy społecznej otrzymały jako wsparcie ze środków unijnych. Te pieniądze mogły zostać przeznaczone m.in. na zakup środków ochrony indywidualnej, zapewnienie miejsc tymczasowego pobytu dla mieszkańców i kadry DPS, dopłaty do wynagrodzeń personelu tych placówek oraz dofinansowanie tymczasowego zatrudnienia nowych osób. Wsparcie otrzymało dotychczas 866 domów na kwotę blisko 289,5 mln zł.

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/mrips-ponad-2316-mln-zl-dla-domow-pomocy-spolecznej-w-czasie-pandemii
Autor: kkr/ jjk - PAP

2021-10-14

strzałka do góry