DPS_tlo
Problem od dawna znany ma wreszcie przestać istnieć
Dorosłe dziecko nie będzie miało obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej, jeśli wykaże, że rodzic ten rażąco naruszał obowiązek alimentacyjny lub inne obowiązki rodzinne – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, którym w środę ma się zająć rząd.

Źródło: https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/rzad-w-srode-zajmie-sie-projektem-w-sprawie-oplat-za-pobyt-w-domu-pomocy-spolecznej,168745.html
Autor: PAP/Wnp.pl

2021-10-19

strzałka do góry