DPS_tlo
Najpierw w Rangórach, teraz w Elblągu
Izabela Misiak, która do niedawna była dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Rangórach, a który został zlikwidowany przez władze powiatu elbląskiego 24 września, będzie teraz zarządzała DPS "Niezapominajka" w Elblągu. Wygrała rozpisany przez miasto konkurs na stanowisko dyrektora tego domu pomocy społecznej.

Źródło: https://www.portel.pl/wiadomosci/izabela-misiak-nowym-dyrektorem-dps-niezapominajka/125514
Autor: daw - Portel.pl

2021-10-21

strzałka do góry