DPS_tlo
DPS w Jedliczu (koło Krosna) otwarty
30 osób (w tym 10 pensjonariuszy w podeszłym wieku i 20 przewlekle somatycznie chorych) może znaleźć miejsce w oficjalnie otwartym i poświęconym 21 października, pierwszym w gminie Jedlicze Domu Pomocy Społecznej. Docelowo w DPS może być zatrudnionych do 18 pracowników - powiedział Jerzy Jagustyn, dyrektor DPS w Jedliczu. Koszt budowy DPS w Jedliczu wyniósł ponad 4 mln zł, z czego ponad 80 procent to dofinansowanie ze środków unijnych.

Źródło: https://www.terazkrosno.pl/wiadomosci/13810-dom-pomocy-spolecznej-w-jedliczu-juz-otwarty-zdjecia
Autor: Andrzej Józefczyk - Terazkrosno.pl

2021-10-22

strzałka do góry