DPS_tlo
Piąty festiwal w Dębicy
Osoby niepełnosprawne prezentowały swoje umiejętności wokalne w Dębicy. Odbył się tam Festiwal im. Zbigniewa Warchoła, nieżyjącego już muzyka i społecznika. Na scenie Domu Kultury Śnieżka zaprezentowało się kilkudziesięciu wykonawców – podopiecznych domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej czy środowiskowych domów samopomocy.

Źródło: https://radio.rzeszow.pl/wiadomosci/w-debicy-odbyl-sie-festiwal-osob-niepelnosprawnych
Autor: PR Rzeszów

2021-10-22

strzałka do góry