DPS_tlo
Legnica: protest z krwią w tle
Sytuacja w legnickiej pomocy społecznej coraz bardziej napięta. Związki zawodowe, które domagają się podwyżek płac dla pracowników, ogłosiły akcję protestacyjną. 3 listopada MOPS i DPS przy ul. Grabskiego zostaną sparaliżowane. Związkowcy apelują do pracowników, aby 3 listopada w ramach protestu stawili się w najbliższym punkcie krwiodawstwa, na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy i honorowo oddali krew, której brakuje szczególnie w okresie pandemii Covid-19. - Wg obowiązujących przepisów z tego tytułu przysługuje pracownikowi „zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od czynności służbowych w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki oraz w dniu następnym”, co oznacza że pracodawca jest zobowiązany zwolnić na ten czas pracownika.

Źródło: https://tulegnica.pl/artykul/akcja-protestacyjna-w/1234770
Autor: Paweł Jantura - Tulegnica.pl

2021-10-26

strzałka do góry