DPS_tlo
Powiat zwalnia dyrektorkę DPS i wywołuje protesty
Zarząd powiatu karkonoskiego (dawniej jeleniogórski) zwolnił Kingę Senkowską za to, że miała przyzwolić na odejście od zasad pracy rotacyjnej na rzecz przypisania na stałe pracowników do grup podopiecznych. Tej zmiany chciała załoga opiekująca się niepełnosprawnymi intelektualnie mężczyznami, ale kategorycznie sprzeciwiał się jej powiat. Załoga grozi protestami i opowiada się za dyrektorką. Zwolniona dyrektorka złożyła pozew w sądzie pracy, ma jednak nadzieję na polubowne zakończenie sprawy.

Źródło: https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/113554/Zaloga-Domu-Pomocy-Spolecznej-w-Milkowie-broni-zwolnionej-dyrektorki#
Autor: Piotr Słowiński, PP - Radio Wrocław

2021-10-28

strzałka do góry