DPS_tlo
DPS w Sarnowicach powstaje w bólach
Remont obiektu i utworzenie Domu Pomocy Społecznej "Skalnik" dla ok. 50 seniorów w Sarnowicach to w ostatnich latach kluczowa inwestycja gminy Otmuchów. Prace rozpoczęły się kilka lat temu i mimo to nadal nie są skończone. Prace więc trwają, a koszt remontu wzrasta. Planowany termin zakończenia prac to w obecnej wersji oficjalnej 30 czerwca 2022 r., ale ten termin był już przekładany. Następnie zostanie ogłoszony przetarg na wyposażenie.

Źródło: https://nowinynyskie.com.pl/artykul/dps-skalnik-czy-inwestycja/1236666
Autor: Nowinynyskie.com.pl

2021-11-02

strzałka do góry