DPS_tlo
Jest raport i jest dyskusja
Obecny system opiera się z jednej strony na opiece sprawowanej przez rodziny, a z drugiej na świadczeniach opiekuńczych realizowanych przez duże placówki. Brakuje środka, a więc wsparcia środowiskowego. W obliczu postępujących zmian demograficznych system ten szybko może zwyczajnie stracić wydolność. O możliwościach systemowych i deinstytucjonalizacji opieki długoterminowej w Polsce dyskutowali eksperci podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Koalicję „Na pomoc niesamodzielnym” z okazji prezentacji raportu „Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej w Polsce: cele i wyzwania”.

Źródło: https://pulsmedycyny.pl/deinstytucjonalizacja-bedzie-oznaczala-likwidacje-dps-ow-to-nierealne-1132450
Autor: Emilia Grzela - Pulsmedycyny.pl

2021-11-04

strzałka do góry