DPS_tlo
Kalisz zaostrza przepisy w związku z czwartą falą pandemii
W DPS w Kaliszu ponownie czasowo wprowadzono ograniczenie odwiedzin tj. odwiedziny trwające do pół godziny dozwolone są wyłącznie dla osób zaszczepionych lub odwiedziny w pokoju odwiedzin zabezpieczonym pleksi bez bliskiego kontaktu osobistego dla osób niezaszczepionych. W Domu obowiązuje reżim sanitarny. Obecnie w DPS Kalisz nie zanotowano ani jednego zakażenia zarówno wśród mieszkańców jak i pracowników.

Źródło: https://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/dps-w-trosceo-zdrowie-mieszkancow,43824
Autor: WSSM/ DPS - Kalisz.pl

2021-11-08

strzałka do góry