DPS_tlo
Dzień Seniora w sieradzkim DPS
Uroczystość z okazji Dnia Seniora odbyła się w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu z udziałem mieszkańców DPS, jego filii w Rożdżałach oraz Dziennego Domu Senior+. Z seniorami – jak informuje Starostwo Powiatowe w Sieradzu - spotkali się starosta sieradzki i wicestarosta. W części artystycznej wystąpili mieszkańcy DPS i Domu Senior+, którzy przygotowali pełen humoru program słowno-muzyczny.

Źródło: https://sieradz.naszemiasto.pl/dzien-seniora-w-domu-pomocy-spolecznej-w-sieradzu-zdjecia/ar/c1-8548095
Autor: Paweł Gołąb - Naszemiasto.pl

2021-11-18

strzałka do góry