DPS_tlo
Finał konkursu poetyckiego
15 listopada w olkuskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie rozstrzygnięto konkurs IX Małopolskich Impresji Poetyckich Osób Niepełnosprawnych Wolbrom 2021. Organizatorami są Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej, działające w strukturze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu. Tegoroczna edycja poświęcona była poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z okazji jego 100 rocznicy urodzin.

Źródło: https://przeglad.olkuski.pl/ix-malopolskie-impresje-poetyckie-osb-niepelnosprawnych-wolbrom-2021/
Autor: S. Sierka, K. Strózik /Admin - Przegląd Olkuski

2021-11-23

strzałka do góry