DPS_tlo
Konferencja w Ustroniu i na YouTube
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji i Wydział Nauk Społecznych oraz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Strumieniu zorganizowały w Ustroniu I Konferencję naukowo-dydaktyczną: "Domy pomocy społecznej, możliwości i wyzwania". Konferencja jest częścią Forum Dyrektorów DPS Województwa Śląskiego. Można ją obejrzeć on-line takżę w serwisie YouTube.

Źródło: https://wiadomosci.ox.pl/konferencja-domy-pomocy-spolecznej-mozliwosci-i-wyzwania,72508
Autor: AK, UŚ - Ox.pl

2021-11-25

strzałka do góry