DPS_tlo
Senior+ oferuje 60 milionów w konkursie na 2022 rok
60 mln złotych przeznaczono do podziału w konkursie ofert w wieloletnim programie Senior+ w edycji na rok 2022 – poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego. O finansowanie mogą ubiegać się jednostki, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu. Środki z programu przeznaczone są na wsparcie na utworzenie Dziennych Domów Senior + i Klubów Senior +, oraz dofinansowanie funkcjonowania już istniejących ośrodków.

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/mrips-60-mln-zl-do-podzialu-w-programie-senior-na-2022-rok
Autor: jjk - PAP

2021-12-06

strzałka do góry