DPS_tlo
Dużo nowego sprzętu dla słupskiej placówki
Urządzenia do laseroterapii, drenażu limfatycznego i terapii ultradźwiękowej, maty do ćwiczeń, łóżko do masażu, rękawy chłodzące i rozgrzewające. To tylko niektóre ze sprzętów, jakie trafiły do Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Bezpieczna Przystań" w Słupsku. Zakup specjalistycznego sprzętu był możliwy dzięki środkom z Projektu "Usługi społeczne – innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska" realizowanego z unijnych funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Źródło: https://www.slupsk.pl/mieszkaniec/aktualnosci/zapraszamy-do-dziennego-domu-pomocy-spolecznej-bezpieczna-przystan
Autor: Slupsk.pl

2021-12-20

strzałka do góry