DPS_tlo
Ruda po remoncie
Dom Pomocy Społecznej w Rudzie jest już po remoncie połączonym z poprawieniem efektywności energetycznej budynku. Uroczysty odbiór placówki po remoncie miał miejsce 22 grudnia. Inwestycja została sfinansowana w 100% ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Źródło: https://rrs24.net/2021/12/dom-pomocy-spolecznej-w-rudzie-juz-po-remoncie/
Autor: Rrs24.net

2021-12-29

strzałka do góry