DPS_tlo
Więźniowie czy mieszkańcy?
W dps-ach, zol-ach i innych ośrodkach opiekuńczych z powodu pandemii czas się zatrzymał. Mieszkańcy wielu domów to więźniowie pozbawieni praw publicznych. Często nie ma znaczenia, czy się zaszczepili, czy nie. Tu nie obowiązują paszporty covidowe i inne certyfikaty. Decydują enigmatyczne zarządzenia wojewodów, bardzo dowolnie interpretowane przez dyrekcję i personel. Takie wnioski można wyciągnąć z relacji pracowników, mieszkańców i wolontariuszy. Nawet najbardziej cierpliwi pensjonariusze są rozżaleni i rozgoryczeni faktem, że pozbawiono ich praw publicznych na niespotykaną skalę. Przestają wierzyć w troskę o ich zdrowie i życie. Narzekają na hipokryzję i nierówne traktowanie.

Źródło: https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,173954,27958278,zapomniane-dps-y.html
Autor: Eliza Dolecka - Gazeta.pl

2022-01-03

strzałka do góry