DPS_tlo
Pismo z apelem do Sasina
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Jacek Gursz, skierował do ministra aktywów państwowych, Jacka Sasina, pismo w sprawie podjęcia działań osłonowych dla instytucji samorządowych. Wiele z nich w związku z podwyżką cen gazu znalazło się w dramatycznej sytuacji. Przykładowo, w Przemyślu najwyższa podwyżka wystąpiła w Domu Pomocy Społecznej - o 477 proc.

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/list-do-ministra-sasina-potrzeba-dzialan-oslonowych-dla-instytucji-samorzadowych,341764.html
Autor: AKC - Portalsamorzadowy.pl

2022-01-07

strzałka do góry