DPS_tlo
Rząd ugasi pożar na jakiś czas
Rząd przyjął projekt przepisów, które mają chronić odbiorców gazu. Sprzedawcom, którzy dostarczają gaz do odbiorców objętych taryfami, będzie przysługiwać rekompensata. Projekt zakłada, że z zatwierdzanych przez Prezesa URE taryf na gaz, oprócz gospodarstw domowych, korzystać będą mogły m.in: podmioty zapewniające świadczenie opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki organizacyjne wspierania rodziny, ale i z niesprecyzowanych powodów: kościoły.

Źródło: https://www.money.pl/gospodarka/rzad-odkreca-kolejny-problem-wywolany-przez-polski-lad-chodzi-o-ceny-gazu-6725273879337952a.html
Autor: MAB - Money.pl

2022-01-13

strzałka do góry