DPS_tlo
Rząd zapowiada wyższe płace i kolejne strategie
Rząd planuje rozwój opieki nad osobami starszymi. Wyższe środki na płace w opiece długoterminowej - to priorytety Ministerstwa Zdrowia. Z kolei resort rodziny pracuje nad Strategią Usług Społecznych, w której stawia na nowe usługi w domach pomocy społecznej, ale też wsparcie starszych osób w środowisku lokalnym. W marcu strategia będzie przyjęta. "Pierwsze projekty ustaw przedstawimy w czerwcu" – zapowiedział wiceminister Szwed.

Źródło: https://www.prawo.pl/zdrowie/strategia-dla-opieki-dlugotermiowej-i-uslug-spolecznych,512815.html
Autor: Beata Dązbłaż, Jolanta Ojczyk - Prawo.pl

2022-01-14

strzałka do góry