DPS_tlo
Orzecznicy nie wierzą w uczciwość
Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami alarmują, że nawet w przypadkach nierokujących na poprawę otrzymują kolejne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności na jakiś czas. Eksperci podkreślają, że odkąd wprowadzono świadczenie pielęgnacyjne w wysokości minimalnego wynagrodzenia, widać rosnącą tendencję do orzekania na bardzo krótki okres. Rodzice i ich dzieci mają nierzadko poczucie, że w tym systemie obsadzani są w roli osób, które chcą wyłudzać świadczenia.

Źródło: https://www.rp.pl/praca-emerytury-i-renty/art35654471-zespol-downa-tez-okresowy-opiekunowie-nie-kryja-rozgoryczenia
Autor: Katarzyna Wójcik - Rzeczpospolita

2022-02-09

strzałka do góry