DPS_tlo
Ministerstwo pracuje nad kolejną zmianą
Ministerstwo Rodziny pracuje nad wyłączeniem świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z wliczania do dochodu ubiegających się o świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej. Oznacza to, że tzw. 500+ dla osób niesamodzielnych, nie byłoby brane pod uwagę m.in. przy odpłatności za pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, czy pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Jednak nie wiadomo, kiedy projekt trafi do Sejmu.

Źródło: https://www.prawo.pl/zdrowie/odplatnosc-za-pobyt-w-dps-zol-zmiany-w-liczeniu-odplatnosci,513390.html
Autor: Beata Dązbłaż - Prawo.pl

2022-02-10

strzałka do góry