DPS_tlo
Ciągle za dobrze zarabiają, by dać im podwyżki!?
Pracownicy m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także DPS "Kombatant" w Olsztynie nie porozumieli się z prezydentem miasta w sprawie podniesienia im płac, spór wszedł więc w fazę mediacji. Będzie je prowadził mediator wyznaczony przez ministerstwo - poinformowali związkowcy. Przedstawiciele związków podkreślają, że od lat w ich placówkach nie było podwyżek, w związku z czym np. w DPS "Kombatant" ponad 90 proc. załogi zarabia minimalną krajową.

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/praca/w-olsztynie-spor-o-place-pracownikow-samorzadowych-wszedl-w-faze-mediacji,351113.html
Autor: PAP; rs - Portalsamorzadowy.pl

2022-02-11

strzałka do góry