DPS_tlo
DPS w Kołobrzegu u progu likwidacji
Kołobrzeski dom, będący filią DPS-u we Włościborzu, ma obecnie 14 wolnych miejsc, co generuje stratę około 70 tysięcy złotych miesięcznie - przekazał starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski. Jako główną przyczynę planu likwidacji placówki starosta podał względy ekonomiczne: "- Stale utrzymująca się fala zachorowań na Covid-19 powoduje, że część osób rezygnuje z opieki, jaką proponuje DPS. Dodatkowo, wzrost cen energii gazowej i elektrycznej oraz artykułów spożywczych i leków sprawia, że zmagamy się z deficytem finansowym." Ostateczną decyzję w sprawie likwidacji kołobrzeskiej filii DPS-u we Włościborzu zarząd powiatu ma podjąć w ciągu najbliższy kilku tygodni.

Źródło: https://prk24.pl/58410512/dom-pomocy-spolecznej-w-kolobrzegu-ma-zostac-zlikwidowany
Autor: mw/aj - PR Koszalin

2022-02-14

strzałka do góry