DPS_tlo
Ministerstwo odżegnuje się od wpływu na płace w dps-ach
Zatrudnieni w domach pomocy społecznej pracownicy skarżą się na zbyt niskie i nieadekwatne do skali trudności wynagrodzenie otrzymywane za wykonywane w tych jednostkach obowiązki. Twierdzą również, że bagatelizowana jest wypłata należnych im dodatków za pracę socjalną. Z interpelacją w tej sprawie do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wystąpił poseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. „Kształtowanie całkowitej wysokości wynagrodzenia pracowników pozostaje w gestii pracodawcy samorządowego, który na podstawie art. 39 ustawy o pracownikach samorządowych w regulaminie wynagradzania ustala szczegółowe warunki wynagradzania pracowników, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego” – odpowiada Stanisław Szwed z MRiPS.

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/praca/pracownicy-dps-ow-chca-wiecej-zarabiac-wszystko-zalezy-od-samorzadow,352235.html
Autor: Piotr Wiewióra - Portalsamorzadowy.pl

2022-02-16

strzałka do góry