DPS_tlo
Związek Powiatów Polskich niechętny projektowi Lewicy
Związek Powiatów Polskich uważa, że przedłożony przez Lewicę projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej jest przykładem złej legislacji, a sama ustawa wymaga zmian całościowych, a nie dodawania pojedynczych przepisów. „Bardziej zasadnym byłoby zainicjowanie prac legislacyjnych w kierunku opracowania zupełnie nowej ustawy, w której kryteria przyznawania pomocy w większym stopniu uwzględniałyby indywidualną sytuację strony, a z drugiej zapobiegały traktowaniu pomocy społecznej jako stałego źródła utrzymania” – podsumowuje ZPP.

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/prawo/zpp-negatywnie-opiniuje-projekt-zmian-w-ustawie-o-pomocy-spolecznej
Autor: mr - Samorzad.pap.pl

2022-02-22

strzałka do góry