DPS_tlo
Kulawa polityka senioralna - raport NIK
„Rosnącej liczbie osób starszych, które mogą wymagać wsparcia, nie towarzyszył rozwój innych form opieki, przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej, mimo że są one tańsze niż finansowanie pobytu seniorów w domach pomocy społecznej. Objęte kontrolą samorządy nie tworzyły lub tworzyły w niewielkim stopniu własne systemy pomocy, alternatywne wobec DPS." - wynika z raportu NIK. Aktualny raport Najwyższej Izby Kontroli wskazuje na liczne mankamenty obecnego systemu pomocy społecznej, w tym rządowego programu "Senior+".

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/nik-o-programie-senior-trzeba-poprawic-zasady-finansowania,354444.html
Autor: PW - Portalsamorzadowy.pl

2022-02-23

strzałka do góry