DPS_tlo
Podwyżka, która nikogo nie satysfakcjonuje
Na lutową sesję legnickiej rady miejskiej trafi uchwała dot. korekty tegorocznego budżetu. Znajdują się w niej zapisy, na podstawie których pracownicy wszystkich miejskich jednostek mogą otrzymać podwyżkę wynagrodzeń o 7%. "Procentowa podwyżka nie jest sprawiedliwa. Oznaczać będzie, że poszkodowani zostaną pracownicy, którzy najmniej zarabiają, czyli personel MOPS i DPS" – mówi Aneta Mazur, przewodnicząca NSZZ Solidarność w legnickim MOPS-ie. Sytuacja pracowników legnickiej pomocy społecznej jest upokarzająca. Aż 183 pracowników MOPS i 48 osób zatrudnionych w DPS (łącznie 231 osób) od 1 stycznia 2022 r. otrzymało nowe angaże – wyrównanie do najniższej krajowej, gdyż ich pobory plasowały się poniżej ustawowego minimalnego wynagrodzenia (3010 zł brutto). Obecnie w MOPS i DPS 272 osoby otrzymują wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej, a wynagrodzenia zasadnicze pozostałych pracowników niewiele przekraczają ten poziom.

Źródło: https://tulegnica.pl/artykul/prezydent-proponuje-podwyzke/1279311
Autor: Paweł Jantura - Gazeta Legnicka

2022-02-25

strzałka do góry