DPS_tlo
Wszystkie pielęgniarki chciałyby dodatków covidowych
- Pielęgniarki, położne pracujące w lecznictwie stacjonarnym, w ambulatoryjnej opiece – stacjach dializ, podstawowej opiece zdrowotnej, opiece długoterminowej oraz w domach pomocy społecznej kierują do NRPiP prośby i zapytania o rozważenie możliwości objęcia dodatkiem covidowych wszystkich osób, które mają styczność z pacjentem podejrzanym o zakażenie lub chorym na COVID-19 – informuje w piśmie do ministra zdrowia Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Obecnie grono uprawnionych do dodatków jest bardzo ograniczone.

Źródło: https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/dodatki-covidowe-pielegniarki-oczekuja-zmiany-zasad
Autor: Aleksandra Kurowska - Cowzdrowiu.pl

2022-02-28

strzałka do góry