DPS_tlo
Domy pomocy społecznej jako podmioty lecznicze jeszcze w tym roku
Waldemar Kraska, sekretarz stanu, z upoważnienia Ministra Zdrowia: "Aktualnie, w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, trwają prace mające na celu umożliwienie domom pomocy społecznej działanie jako podmioty lecznicze. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w tym zakresie w ustawach z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej iustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej status prawny pielęgniarek udzielających świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej będzie tożsamy z sytuacją pielęgniarek zatrudnionych w innych podmiotach leczniczych". "Według wstępnych planów omawiane zmiany mają wejść w życie w tym roku."

Źródło: https://www.pielegniarki.info.pl/aktualnosci/pielegniarki-wyrownanie-zasad-wynagradzania-jeszcze-w-tym-roku
Autor: Mariusz Mielcarek - Pielegniarki. info.pl

2022-02-28

strzałka do góry