DPS_tlo
Przyjmą także niepełnosprawnych
– Przygotowujemy nasz Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, placówkę Caritas kieleckiej, na przyjęcie Ukraińców. Będą wśród nich także osoby niepełnosprawne – mówi ks. Łukasz Zygmunt, dyrektor obiektu, który był na granicy polsko-ukraińskiej. Obecnie w piekoszowskim Domu przebywa 29 Ukraińców.

Źródło: https://www.onet.pl/informacje/kai/w-piekoszowie-przyjma-niepelnosprawnych-ukraincow/0glqpy7,30bc1058
Autor: KAI/Onet

2022-03-01

strzałka do góry